Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej polegającej na realizacji fabryki płynów infuzyjnych przy ulicy Sienkiewicza w Kutnie (Umowa).

Załączniki: