Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Woronicza w Warszawie. Zamawiającym jest DANTEX spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki: