Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 4 kwietnia 2018 r. uchwały w sprawie uchwalenia Programu Emisji Obligacji realizowanych przez Spółkę (Program).

Załączniki: