Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 23 marca 2018 r. warunkowej umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej (Umowa). Zamawiającym jest Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy (Zamawiający).

Załączniki: