Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 marca 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację obiektu hotelowego zlokalizowanego przy ul. Romanowicza w Krakowie. Zamawiającym jest SH GGH Management 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki: