Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. podpisał umowę (Umowa) na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Aamodthellinga“ w Relingen w Norwegii (Inwestycja). Zamawiającym jest Aamodthellinga 2 AS z siedzibą w Skjetten w Norwegii (Zamawiający).

Załączniki: