Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 9 stycznia 2018 r. z YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy dotyczącej realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie (Umowa).

Załączniki: