Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1 września 2017 r. powziął wiadomość o podpisaniu z dniem 31 sierpnia 2017 r. przez Służbę Drogową w Obwodzie Lwowskim (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację zadania pn. „Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14-03 Gruszów – Niemirów km 3+000 – km 12+382, w obwodzie lwowskim zgodnie z modelem „zaprojektuj – wybuduj” (Inwestycja).

Załączniki: