Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje że w dniu 28 sierpnia 2017 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku (Zamawiający) trzech umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego. Łączna szacowana wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji tych umów wyniesie ok. 20,52 mln zł netto.

Załączniki: