Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 11 sierpnia 2017 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkaniowych przy ulicy Verdiego w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest GreenWood I Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki: