W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 33/2017, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje poniżej uzupełnienie informacji o osobach powołanych w skład Rady Nadzorczej Unibep S.A. V Kadencji w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

Załączniki: