Zarząd Unibep S.A. (Emitent), przekazuje informację nt. akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2017 r. (ZWZ)

Załączniki: