Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. podjęło uchwały w przedmiocie wyboru z tym samym dniem Rady Nadzorczej Emitenta na nową, wspólną 3 – letnią kadencję. 

Załączniki: