Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych (z wyłączeniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych) budynku handlowo – usługowego w Cieszynie (Umowa). Zamawiającym jest INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki: