ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

86 218 55 55
86 218-29-12
86 218-03-61

Baza sprzętowo–transportowa:

86 218-32-90

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Repkach

Repki, 07-405 Troszyn

29 767 61 86

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Łomży

ul. Wojska Polskiego 177E, 18-402 Łomża