Specjaliści od mostów i przepraw

Wysoka jakość oraz terminowość wykonywanych robót — tak w skrócie można scharakteryzować działalność Budrex–Kobi Sp. z o.o., firmy, która buduje mosty i przebudowuje obiekty inżynierskie w obrębie dróg. Od 1 lipca 2015 roku właścicielem spółki jest Unibep SA.

Trzon firmy z Białegostoku stanowi młoda, wykształcona kadra inżynierska o wysokich kwalifikacjach, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Spółka współpracuje z wieloma dużymi przedsiębiorstwami budowlanymi polskimi i międzynarodowymi, realizuje inwestycje na ternie niemal całej Polski. Budowała mosty i wiadukty m. in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Powiatowego Zarząd Dróg w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego SA, Budimex SA, Mostostalu Warszawa SA, Eurovii czy Strabag Sp. z o.o.

Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem wysokiej jakości, posiada też laboratorium, które wykonuje badania betonów i gruntu. Celem lepszego zaspokojenia stale rosnących oczekiwań i wymagań klientów w zakresie jakości świadczonych usług, sprawności obsługi i terminowości realizacji firma wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

 W 2015 r. Spółka Budrex-Kobi weszła w skład Grupy Unibep. W połączeniu z Oddziałem Drogowym Unibep jest w stanie realizować coraz ambitniejsze zadania drogowo-mostowe.

Władze Budrex–Kobi Sp. z o.o.

Jacek Siemieniuk

Jacek Siemieniuk Prezes Zarządu

Rocznik 1968. Mgr inż. budownictwa lądowego, w 1994 roku ukończył Politechnikę Białostocką na Wydziale Budownictwa. Specjalność: konstrukcje budowlane. 

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Ukończył studia podyplomowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich - Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Budowlanej - 2003 r. 

Prywatnie – wielki kibic.

Kamil Bezubik

Kamil Bezubik Wiceprezes Zarządu

Rocznik 1975. Magister ekonomii, Uniwersytet w Białymstoku. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku. Zaliczył ESL Program on Suffolk County Community College, Brentwood, Long Island, New York.

Przez kilka miesięcy kierownik działu sprzedaży Komandor Białystok S.A. Od 1 sierpnia 2002 r. w Budrex Jacek Siemieniuk, przekształconej na Budrex-Kobi Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego. 

Stawia na współpracę, uważa, że w biznesie ona jest najważniejsza.

Dane teleadresowe

Budrex–Kobi Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

Sekretariat

(48 85) 652 91 00

Księgowość

pon-pt: 8:00 – 16:00
(48 85) 652 91 01

Dział Techniczny

pon-pt: 7:30 – 15:30
(48 85) 652 91 02, (48 85) 652 91 03