Wojciech Jarmolowicz

Wojciech Jarmołowicz Prezes Zarządu

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek marketing i zarządzanie.

Przez 25 lat pracował w redakcjach gazet wydawanych na terenie Polski północno-wschodniej: Gazecie Współczesnej, Kurierze Podlaskim i Kurierze Porannym. Przeszedł całą ścieżkę kariery – od pracy w korekcie po pełniącego obowiązki redaktora naczelnego gazet codziennych i Dyrektora Agencji Prasa Podlaska.

Pomysłodawca i realizator m.in. rankingów: Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw, Innowacje, Superfirmy.

Autor dwóch książek prezentujących najważniejsze postacie podlaskiego biznesu – „Liderzy podlaskiej gospodarki” oraz „Bielsk Podlaski – liderzy podlaskiej gospodarki”. W Unibep SA pracuje od marca 2015 r., jest kierownikiem działu komunikacji oraz rzecznikiem prasowym firmy.


 Anna Sikorska-Moroz

Anna Sikorska-Moroz Członek Zarządu

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na wydziale Zarządzenia i Marketingu o specjalności finanse i rachunkowość. Jest również absolwentką studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz uczestnikiem kursów dla menedżerów. Od 2015 roku posiada tytuł biegłego rewidenta.

Od 13 lat pracuje w spółkach Grupy Unibep, obecnie pełniąc rolę Głównej Księgowej w Unidevelopment SA.

Rada Fundacji Grupy Unibep Unitalent

  • Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Fundacji
  • Małgorzata Bil-Jaruzelska – Członek Rady Fundacji
  • Leszek Gołąbiecki – Członek Rady Fundacji
  • Paweł Markowski – Członek Rady Fundacji
  • Andrzej Parafiniuk – Członek Rady Fundacji
  • Mateusz Sacharzewski – Członek Rady Fundacji
  • Dariusz Skowroński – Członek Rady Fundacji
 

Statut Fundacji Grupy Unibep Unitalent