Fundacja Grupy Unibep Unitalent

Ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

KRS 0000693764, Sąd Rejestrowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

NIP: 5432184771;  Regon 368209692

Nr rachunku bankowego: Raiffeisen Polbank Polska SA
97 1750 1107 0000 0000 3845 2077

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

(85) 731 80 16

604 418 848

600 920 094