Na zewnątrz organizacji

  1. Pomoc i inspiracja młodym, zdolnym, ambitnym – głównie szkoły średnie i uczelnie.
  2. Spotkania inspirująco-motywujące, m.in. z ludźmi sukcesu z woj. podlaskiego (także tymi, którzy wyjechali z naszego regionu) – comiesięczne spotkania w wybranych szkołach wyższych – od początku 2018 r.
  3. Zarządzanie talentami w szkołach średnich w Bielsku Podlaskim  – współpraca ze szkołami, nauczycielami – od początku 2018 roku.

Wewnątrz organizacji

  1. Wspieranie pracowników, którzy chcą pomagać – chcących dzielić się wiedzą i doświadczeniem.
  2. Pokazywanie dobrych praktyk wolontariuszy Grupy Unibep.
  3. Inicjowanie akcji dla proaktywnych i wspierających młode talenty wśród pracowników Grupy Unibep – organizowanie spotkań, wymiana doświadczeń, ciągłe doskonalenie się. 

Czekamy na zgłoszenia, propozycje: