By dawać radość i uczyć się przedsiębiorczości

Decyzją właścicieli Unibep SA Fundacja Grupy Unibep Unitalent została powołana do życia 13 czerwca 2017 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym fundacja została zarejestrowana 6 września 2017 r.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innych indywidualnych aktywności na terenie działania Grupy Unibep, w tym na terenie województwa podlaskiego, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Innymi celami Fundacji są: promowanie postaw proprzedsiębiorczych i proaktywnych, edukowanie, rozwijanie i wspieranie talentów biznesowych i innych oraz promocja i organizacja wolontariatu pracowniczego. 

Poprzez codzienną działalność pragniemy dawać radość pracownikom Grupy Unibep i zdolnym młodym ludziom, z którymi będziemy pracowali.

Fundację Grupy Unibep Unitalent założyły trzy spółki z Grupy Unibep: Unibep SA, Unidevelopment SA oraz Budrex-Kobi Sp. z o.o.

Przedstawiciele tych firm tworzą zgromadzenie fundatorów. Nad realizacją programu fundacji czuwa siedmioosobowa Rada Fundacji, zaś zarząd fundacji jest odpowiedzialny za bieżącą działalność fundacji.  

Fundacja Unitalent prowadzi obecnie dwa programy:

1. Skierowany do młodzieży ze szkół średnich w Bielsku Podlaskim pt. "Nie tylko święci garnki lepią". Co dwa tygodnie - w soboty - spotykamy się z grupą zdolnych młodych ludzi i poprzez zabawę oraz ćwiczenia zdobywamy nowe kompetencje

2. Skierowany do studentów i wszystkich chcących założyć działalność gospodarczą pt. "Zamień pomysł na biznes". Spotkania odbywają się w każdy ostatni weekend miesiąca o godz. 16 w restauracji Kaweli (Białystok, ul. Legionowa 10). Zawsze jest część mentorska - występują uznani szkoleniowcy, jest opowieść biznesowa - menedżer, który osiągnął sukces oraz jest czas na przedstawienie własnych biznesów. Dla najlepszych czekają:

- bezpłatne, trzydniowe szkolenie prowadzone przez ekspertów Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (zawsze w czerwcu),

- 10 tys. zł nagrody - dla najlepszego biznesplanu (konkurs rozstrzygany zawsze we wrześniu).

Oba programy są finansowane przez Fundację Unitalent - uczestnicy mają dostęp do specjalistycznej wiedzy za darmo. 

Statut Fundacji Grupy Unibep Unitalent