Budrex-Kobi z Białegostoku, spółka należąca do Grupy Unibep, podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę wartą ponad 34 mln zł na budowę dwóch wiaduktów: w Łochowie (Jasiorówka) i w Toporze na terenie gminy Stoczek. 

Uroczystość miała miejsce 19 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Łochów, w obecności burmistrza tej miejscowości Roberta Gołaszewskiego.

Nowy wiadukt drogowy połączy dwie części miasta (północną z południową) oraz zapewni płynniejszy i bezpieczny dojazd drogą powiatową w kierunku  Sadownego. Lokalizację ustalono nad linią kolejową Warszawa – Białystok (nr 6) w ciągu drogi krajowej nr 50, w pobliżu skrzyżowania DK nr 50 z ul. Przemysłową. To kolejne istotne ułatwienie w systemie komunikacji miasta. Dla podróżnych kierujących się DK 50 w stronę Ostrowi Mazowieckiej ułatwieniem będzie wiadukt w miejscowości Topór.

Wartość inwestycji to ok.  28 mln zł netto (ok. 34 mln zł brutto). Prace zostaną wykonane w ciągu dwóch lat - od II kwartału 2017 roku do II kwartału  2019 roku. Budrex-Kobi jest liderem konsorcjum, które będzie realizowało inwestycję. Prócz spółki z Grupy Unibep do konsorcjum należą: Trakcja PRKII S.A. oraz Value Engineering Sp. z o.o.

Na zdjęciu (od lewej): Jacek Siemieniuk (prezes Budrex-Kobi), Robert Gołaszewski (burmistrz Łochowa) oraz Kamil Bezubik (wiceprezes Budrex-Kobi)

Więcej o spółce Budrex-Kobi tutaj