Gołdap - Gusiew - przejście graniczne

Rozbudowa przejścia granicznego Gołdap - Gusiew, Etap II

Inwestor: Skarb Państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Charakterystyka:

 • Zakładana roczna przepustowość w obu kierunkach (dla roku 2010):
  - ruch samochodów osobowych i ciężarowych o masie całkowitej do 7,5 t - 325 000 pojazdów
  - ruch autobusów - 1500 pojazdów

Zakres prac:

 • rozbudowa budynku głównego kontroli granicznej
 • budowa budyku administracyjno - technicznego
 • budowa wiaty odpraw samochodów
 • budowa dróg, placów, parkingów i ciągów pieszych
 • rozbudowa elementów istniejącej infrastruktury
 • budowa głównych budynków, dróg i zieleni