Kontakt

UNIBEP S.A.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 19

telefon:                        (48 85) 731 80 00 - recepcja
                                  (48 85) 731 80 11 - sekretariat 
                                  (48 85) 730 70 64 - wybór tonowy nr. wew.
fax:                             (48 85) 730 68 68
e-mail:                        
www:                          http://www.unibep.pl/


Przedstawicielstwo w Warszawie
UNIBEP S.A.
02-528 Warszawa
ul. Rakowiecka 30

telefon:                       (48 22) 853 89 54
fax:                            (48 22) 853 11 75
e-mail:                        

NIP: 543-02-00-365
REGON:  000058100
KRS:  0000231271 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rachunku bankowego: Kredyt Bank S.A. 78 1500 1083 1210 8006 4387 0000

Kontakt dla mediów:
e-mail:                       
tel:                           +48 85 731 80 16

Relacje Inwestorskie z rynkiem kapitałowym:
Wojciech Jarmołowicz 
e-mail:                    
tel:                          +48 604 418 848, +48 85 731 80 16

Dział marketingu: 

e-mail: