Aktualne oferty pracy

GRUPA UNIBEP to polska firma giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Do prowadzenia działalności deweloperskiej w powyższym obszarze została powołana Unidevelopment S.A. Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowo-mostowym (Oddział Drogowy Unibep S.A. oraz Budrex-Kobi Sp. z o.o.) oraz produkcyjną skierowaną głównie na rynek skandynawski (Unihouse, Oddział Unibep S.A.). 

Obecnie poszukujemy kandydatów do Fabryki Domów Modułowych UNIHOUSE, oddziału UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim na stanowisko:

MAJSTER PRODUKCJI


Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
 • Analizę kompletności i poprawności dokumentacji wykonawczej 
 • Analizę stanów magazynowych, zamawianie oraz zarządzanie sprzętem i materiałami potrzebnymi do produkcji
 • Koordynowanie realizacji prac na powierzonym obszarze produkcji zgodnie z wymaganiami jakościowymi oraz przepisami BHP
 • Zarządzanie podległymi pracownikami

Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego kierunkowego (budownictwo / technologia drewna / zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Umiejętności organizacji pracy i zaangażowania
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Mile widziana znajomość technologii budownictwa domów o konstrukcji drewnianej 

Oferujemy:
 • Umowę o pracę w stabilnej i prężnie rozwijającej się organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

GRUPA UNIBEP to polska firma giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Do prowadzenia działalności deweloperskiej w powyższym obszarze została powołana Unidevelopment S.A. Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowo-mostowym (Oddział Drogowy Unibep S.A. oraz Budrex-Kobi Sp. z o.o.) oraz produkcyjną skierowaną głównie na rynek skandynawski (Unihouse, Oddział Unibep S.A.). 

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania ryzykiem

Miejsce pracy: Warszawa / Bielsk Podlaski

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
 • wsparcie Zarządu Spółki oraz Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej w wypełnianiu ich obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym oraz strategicznym, w szczególności poprzez wdrażanie i usprawnianie przyjętej przez Zarząd polityki zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach działalności firmy;
 • nadzór nad wszystkimi aspektami zarządzania ryzykiem w firmie, w tym identyfikacją, analizą, oceną oraz monitorowaniem obszarów podwyższonego ryzyka;
 • budowanie i rozwijanie  procesów, procedur, systemów, raportów oraz praktyk niezbędnych do efektywnego wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem; 
 • wsparcie innych działów biznesowych w wypracowaniu oraz wdrożeniu adekwatnych działań korygujących;
 • zapewnienie należytej komunikacji dotyczącej kwestii zarządzania ryzykiem na wszystkich szczeblach organizacji, w tym regularne raportowanie statusu prac w obszarze zarządzania ryzykiem;
 • zapewnienie zgodności przyjętej polityki i programu zarządzania ryzykiem ze strategią biznesową realizowaną przez firmę, a także obowiązującymi przepisami prawa; 
 • promowanie kultury organizacyjnej opartej na świadomym zarządzaniu ryzykiem, w szczególności poprzez wsparcie w zintegrowaniu przyjętej polityki i zasad zarządzania ryzykiem z planami biznesowymi, procesami organizacyjnymi oraz systemem raportowania zarządczego we wszystkich departamentach oraz działach firmy;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem w takim zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji celów postawionych w tym obszarze

Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego;
 • Min. 3 lat doświadczenia w pracy w obszarach zarządzania ryzykiem / kontroli wewnętrznej;
 • Znajomości standardów, praktyk oraz procedur zarządzania ryzykiem w organizacjach finansowych oraz umiejętności nadzoru nad różnymi kategoriami ryzyka, np. rynkowymi, operacyjnymi, strategicznymi, prawnymi, finansowymi, IT;
 • Wysokich zdolności analitycznych i podejmowania decyzji, w tym umiejętności efektywnej analizy dużej ilości danych w celu zidentyfikowania kluczowych aspektów badanego zagadnienia oraz wskazania adekwatnego rozwiązania;
 • Umiejętności pracy zespołowej oraz kierowania pracą innych potwierdzonej doświadczeniem w prowadzeniu kluczowych projektów w organizacji;
 • Proaktywności i samodzielności w działaniu;
 • Umiejętności stawiania sobie ambitnych celów i ich osiągania;
 • Umiejętności pracy pod presją czasu;
 • Bardzo dobrej znajomości jęz. angielskiego;
 • Mobilności i dyspozycyjności do pracy zarówno w siedzibie firmy w Bielsku Podlaskim, jak i w Przedstawicielstwie firmy w Warszawie oraz podróży służbowych na obszarze działania firmy

Oferujemy:
 • Zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

UNIBEP S.A. to dynamicznie rozwijająca się polska spółka giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowo-mostowym oraz produkcyjną skierowaną głównie na rynek norweski. 

W związku z rozwojem firmy oraz ekspansją na nowe rynki (Niemcy, Szwecja) poszukujemy kandydatów do pracy w UNIHOUSE, Oddziale UNIBEP S.A., zajmującym się produkcją domów modułowych o konstrukcji drewnianej, na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA

Miejsce pracy: Bielsk Podlaski

Zadania osoby zatrudnionej:
 • Analiza dokumentacji zapytań ofertowych i przygotowywanie pytań do otrzymanej dokumentacji oraz planowanie i kontrola terminów wykonania i dostarczenia ofert
 • Wysyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców i aktywne nadzorowanie spływu ofert
 • Przygotowywanie dokumentów ofertowych, budżetów ofertowych i handlowych (po podpisaniu umowy)
 • Komunikacja z Inwestorem na etapie od otrzymania zapytania ofertowego do zatwierdzenia oferty i budżetu oraz w ewentualnej fazie dalszych negocjacji
 • Analiza budżetów przygotowywanych przez Kierowników Kontraktów w stosunku do budżetów handlowych pochodzących z działu ofertowania
 • Analiza powykonawczych budżetów budów

Od kandydatów oczekujemy:
 • Minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej bądź budowlanej lub na stanowisku inżyniera budowy / kierownika robót, itp.
 • Płynnej komunikacji (w mowie i piśmie) w jęz. angielskim
 • Wiedzy ogólnobudowlanej oraz umiejętności kalkulacji ofert
 • Umiejętności analitycznego myślenia oraz planowania działań
 • Zaangażowania w prowadzone projekty i chęci długofalowej współpracy
 • Komunikatywności i umiejętności kooperacji w ramach zespołu ofertowego oraz z osobami współpracującymi z innych działów
 • Mile widziane:
 • Płynna komunikacja (w mowie i piśmie) w jednym z dodatkowych języków: niemieckim, norweskim, szwedzkim
 • Doświadczenie wykonawcze budowlane przy konstrukcjach drewnianych / żelbetowych / stalowych, instalacjach elektrycznych / sanitarnych, wentylacji

Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej firmie
 • Wynagrodzenie z systemem premiowym i pakietem socjalnym
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Transport firmowy z Białegostoku do miejsca pracy


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

UNIBEP S.A. to dynamicznie rozwijająca się polska spółka giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowo-mostowym oraz produkcyjną skierowaną głównie na rynek norweski. 

W związku z rozwojem i ekspansją firmy poszukujemy kandydatów do UNIHOUSE, Oddziału UNIBEP S.A. zajmującego się produkcją domów modułowych o konstrukcji drewnianej, nadających się do realizacji hoteli i moteli, budynków wielorodzinnych, akademików, szkół i przedszkoli, przychodni oraz domów opieki. 

Zadaniem pracownika na poniższym stanowisku będzie przygotowanie kontraktu w Oddziale UNIHOUSE w Bielsku Podlaskim (woj. podlaskie) i jego realizacja na rynku skandynawskim (Norwegia, Szwecja).

KIEROWNIK KONTRAKTU / BUDOWY - rynek skandynawski


Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
 • Współpracę z Działem Projektowym i Fabryką Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim w zakresie przygotowania kontraktu do realizacji 
 • Planowanie i kierowanie realizacją montażu modułów w Skandynawii
 • Nadzór nad jakością prac i przestrzeganiem przepisów BHP
 • Prowadzenie bieżących negocjacji z  podwykonawcami
 • Nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami
 • Kontrola budżetu i realizacji harmonogramu projektu

Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego kierunkowego (wskazane budownictwo)
 • Kilkuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomości jęz. angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację (mile widziana znajomość jęz. norweskiego i / lub szwedzkiego)
 • Dyspozycyjności i mobilności w zakresie pracy zarówno w Oddziale UNIHOUSE w Bielsku Podlaskim, jak i na budowie w Norwegii i / lub Szwecji
 • Wskazane doświadczenie na rynku skandynawskim lub innym rynku zagranicznym
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie budownictwa o konstrukcji drewnianej 

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Zakwaterowanie w miejscu pracy i transport firmowy
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

UNIBEP S.A. to dynamicznie rozwijająca się polska spółka giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowym oraz produkcyjną skierowaną na rynek norweski. 

W związku z rozwojem działalności firmy na rynku zachodnim poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

KIEROWNIK KONTRAKTU / BUDOWY - NIEMCY


Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
 • Analizę dokumentacji technicznej i koordynowanie realizacji prac na obiekcie
 • Kontrolę realizacji budżetu i harmonogramu budowy
 • Nadzór nad podwykonawcami i podległymi pracownikami, w tym nad przestrzeganiem przepisów BHP na budowie
 • Kontrolę jakości i odbiór robót 
 • Kontakty z przedstawicielami Zamawiającego

Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego w zakresie budownictwa
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobrej znajomości jęz. niemieckiego
 • Doświadczenia na niemieckim rynku budowlanym oraz znajomości niemieckich norm, standardów, przepisów VOB
 • Dyspozycyjności do pracy na kontrakcie zagranicznym
 • Posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Zakwaterowanie w miejscu pracy oraz transport firmowy
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

UNIBEP S.A. to dynamicznie rozwijająca się polska spółka giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowym oraz produkcyjną skierowaną głównie na rynek norweski. 

W związku z ekspansją na nowe rynki (Niemcy, Szwecja) poszukujemy osób do pracy w UNIHOUSE, Oddziale UNIBEP S.A., zajmującym się produkcją domów modułowych, na stanowisko:

ARCHITEKT

Miejsce pracy: Białystok

Zadania osoby zatrudnionej:
 • Sporządzanie projektów architektonicznych zgodnie z obowiązującymi normami
 • Rozwiązywanie bieżących problemów architektonicznych
 • Wprowadzanie korekt do projektów
 • Współpraca z inwestorem i koordynacja projektów na poziomie międzybranżowym

Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego kierunkowego (architektura, budownictwo)
 • Znajomości obowiązujących przepisów i norm budowlanych 
 • Doświadczenia w pracy projektowej w zespołach
 • Dobrej znajomości jęz. angielskiego (mile widziana znajomość rynku szwedzkiego) lub jęz. niemieckiego (mile widziana znajomość rynku niemieckiego)
 • Znajomości programu AutoCAD (mile widziana znajomość programu AutoCAD Architecture) i Adobe Photoshop
 • Znajomości programu Autodesk Revit
 • Umiejętności szybkiego przyswajania wiedzy
 • Mile widziane posiadanie uprawnień architektonicznych do projektowania 

Oferujemy:
 • Zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym i pakietem socjalnym
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

GRUPA UNIBEP to polska firma giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Do prowadzenia działalności deweloperskiej w powyższym obszarze została powołana Unidevelopment S.A. Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowym (Oddział Drogowy Unibep S.A.) oraz produkcyjną skierowaną na rynek skandynawski (Oddział Unihouse). 

W związku z dynamicznym rozwojem na rynku krajowym i zagranicznym (Niemcy) poszukujemy kandydatów do pracy w siedzibie spółki w Bielsku Podlaskim na stanowisku:

SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA


Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
 • Analizę dokumentacji technicznej
 • Sporządzanie obmiarów robót ogólnobudowlanych
 • Opracowywanie kosztorysów ofertowych
 • Rozsyłanie zapytań ofertowych do dostawców i podwykonawców

Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia średniego lub wyższego budowlanego
 • Praktyki w sporządzaniu ofert i kosztorysowaniu
 • Znajomości programu kosztorysowego (preferowana NORMA)
 • Znajomości pakietu MS Office 
 • Znajomości jęz. niemieckiego i angielskiego
 • Mile widziana znajomość programu AutoCAD

Oferujemy:
 • Umowę o pracę w stabilnej firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Zapewniamy dojazd z Białegostoku do miejsca pracy


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

GRUPA UNIBEP to polska firma giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Do prowadzenia działalności deweloperskiej w powyższym obszarze została powołana Unidevelopment S.A. Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowym (Oddział Drogowy Unibep S.A.) oraz produkcyjną skierowaną na rynek norweski (Oddział Unihouse). 

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na budowie w Warszawie na stanowisku:

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH


Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
 • Planowanie, koordynację robót sanitarnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i przepisy BHP
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót sanitarnych
 • Weryfikację dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań
 • Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców i przekazaniu Inwestorowi

Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego technicznego
 • Uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
 • Kilkuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Dobrej organizacji pracy

Oferujemy:
 • Zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

UNIBEP S.A. to dynamicznie rozwijająca się polska spółka giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowym oraz produkcyjną skierowaną na rynek norweski. 

Obecnie poszukujemy kandydatów do UNIHOUSE, Oddziału UNIBEP S.A. zajmującego się produkcją domów modułowych na stanowisko:

KONSTRUKTOR

 
Miejsce pracy: Białystok / Bielsk Podlaski
Zadaniem osoby zatrudnionej będzie projektowanie budynków w konstrukcji drewnianej.
Praca w systemie dwuzmianowym.

Od kandydatów oczekujemy:
 • Bardzo dobrej znajomości AutoCAD
 • Znajomości hsbCAD
 • Doświadczenia w projektowaniu konstrukcji drewnianych
 • Znajomości języka angielskiego
 • Mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (budownictwo, KBI)
 • Mile widziane posiadanie uprawnień projektowych

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej i prężnie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym i pakietem socjalnym
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Transport firmowy z Białegostoku do Bielska Podlaskiego


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

GRUPA UNIBEP to dynamicznie rozwijająca się polska firma giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Do prowadzenia działalności deweloperskiej w powyższym obszarze została powołana Unidevelopment S.A. Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowym (Oddział Drogowy Unibep S.A.) oraz produkcyjną skierowaną na rynek norweski (Oddział Unihouse). 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów do pracy w Warszawie na stanowisku:

INŻYNIER / MAJSTER BUDOWY


Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
 • Kontrolę jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 • Prowadzenie dokumentacji budowy
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki sprzętowo-materiałowej
 • Koordynację i nadzór nad podległymi pracownikami, podwykonawcami oraz dostawcami

Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego kierunkowego
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz posiadanie uprawnień budowlanych
 • Zdolności organizacyjnych
 • Dyspozycyjności

Oferujemy:
 • Zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Zakwaterowanie w miejscu pracy oraz transport firmowy dla osób spoza Warszawy i okolic


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

UNIBEP S.A. to dynamicznie rozwijająca się polska spółka giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowym oraz produkcyjną skierowaną na rynek norweski. 

W związku z rozwojem działalności firmy na rynku zachodnim poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

KIEROWNIK ROBÓT INSTALACYJNYCH - NIEMCY


Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
 • Planowanie, koordynację robót  sanitarnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i przepisy BHP
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót sanitarnych
 • Weryfikację dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań
 • Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców i przekazywaniu robót Inwestorowi

Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego technicznego
 • Uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
 • Znajomości podstawowych zagadnień z zakresu instalacji elektrycznych (w tym niskich prądów, teletechniki) 
 • Kilkuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Dobrej znajomości jęz. niemieckiego (sprawdzenie na rozmowie kwalifikacyjnej)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na rynku niemieckim
 • Gotowości do pracy w delegacji (Niemcy)

Oferujemy:
 • Zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Zakwaterowanie w miejscu pracy oraz transport firmowy
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

UNIBEP S.A. to dynamicznie rozwijająca się polska spółka giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowym oraz produkcyjną skierowaną na rynek norweski.

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Warszawie na stanowisku:

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH


Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

 • Planowanie i koordynację robót elektrycznych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i przepisy BHP
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót elektrycznych
 • Weryfikację dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań
 • Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców i przekazaniu Inwestorowi

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego
 • Uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych (warunek konieczny)
 • Kilkuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Dobrej organizacji pracy

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@unibep.pl lub na adres pocztowy: UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

UNIBEP S.A. to dynamicznie rozwijająca się polska spółka giełdowa o ponad 60-letniej tradycji, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym. Nasze oddziały realizują również działalność produkcyjną oraz budowlaną w sektorze drogowym.

W związku z rozwojem firmy na rynku niemieckim poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Kadra inżynierska - budowy w Niemczech
(kierownik budowy; majster; inżynier)

 

Osoby zatrudnione będą odpowiedzialne za:

 • Analizę dokumentacji technicznej i koordynowanie realizacji prac na powierzonym odcinku robót
 • Zarządzanie sprzętem i materiałami
 • Nadzór nad podwykonawcami i podległymi pracownikami
 • Kontrolę jakości i odbiór robót od podwykonawców

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w zakresie budownictwa
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Komunikatywnej znajomości jęz. niemieckiego
 • W przypadku kierownika budowy - posiadanie uprawnień budowlanych
 • Mile widziana znajomość rynku niemieckiego
 • Dyspozycyjności do pracy na kontrakcie zagranicznym

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Zakwaterowanie w miejscu pracy oraz transport firmowy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Obecnie poszukujemy kandydatów do Fabryki Domów Modułowych UNIHOUSE, oddziału UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim na stanowisko:

SPECJALISTA DS. TŁUMACZEŃ – JĘZ. NORWESKI 


Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

 • Tłumaczenie dokumentów oraz rozmów z kontrahentami
 • Kontakty z instytucjami norweskimi (urzędy podatkowe, ubezpieczyciele, inspekcja pracy, firmy windykacyjne, itp.)
 • Pomoc w obsłudze kadrowej i księgowej pracowników oraz podwykonawców na rynku norweskim

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia kierunkowego (filologia norweska) lub dobrej znajomości jęz. norweskiego potwierdzonej certyfikatem
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomości pakietu MS Office
 • Mile widziana znajomość zagadnień budowlanych oraz kadrowo - księgowych
 • Mile widziana znajomość jęz. angielskiego

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego lub pocztą tradycyjną za pomocą formularzana adres firmy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

poszukuje Do Fabryki Domów Modułowych UNIHOUSE, Oddziału UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim

 

PODWYKONAWCÓW PRAC WYKOŃCZENIOWYCH:

 • szpachlowanie
 • tapetowanie
 • malowanie
 • układanie glazury i terakoty

 

Oferujemy:

 • Pracę w doskonałych warunkach na hali produkcyjnej
 • Szansę na wyjazd na budowy do Norwegii

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego lub pocztą tradycyjną

za pomocą formularzana adres firmy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Warszawie na stanowisko: Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: Od kandydatów oczekujemy: Oferujemy: Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego lub pocztą tradycyjną Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 

KIEROWNIK BUDOWY/OBIEKTU

 

 • Kontrolę jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 • Prowadzenie dokumentacji budowy
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki sprzętowo-materiałowej
 • Koordynację i nadzór nad podległymi pracownikami, podwykonawcami oraz dostawcami

 

 • Min. 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Posiadania uprawnień budowlanych
 • Zdolności organizacyjnych
 • Dyspozycyjności
 • Samodzielności

 

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

za pomocą formularzana adres firmy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych rekrutacji przez Unibep S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.