Oddział Drogowy UNIBEP S.A.

 Siedziba Oddziału Makbud w ŁomżyOddział Drogowy zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót drogowych łącznie z uzbrojeniem terenu. Dzisiaj Oddział jest nowoczesną jednostką posiadającą własne laboratorium drogowe oraz bogatą bazę sprzętowo – transportową.

W dniu 21 stycznia 2009 r. zawarta została umowa, na mocy której do grupy kapitałowej Unibep dołączyła firma MAKBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. W dniu 01.09.2009r. Sąd Rejonowy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku wydał postanowienie o wpisaniu  Spółki  Makbud Sp. z o.o. (spółka przejmowana) z UNIBEP S.A. (spółka przejmująca) do Rejestru Przedsiębiorców.

W dniu 31 grudnia 2014r. nastąpiła zmiana nazwy z Makbud Oddział Unibep S.A. na Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży.

Dyrekcja Oddziału Drogowego

Sławomir Moczydłowski – Dyrektor Oddziału
Adam Dzięcioł - Dyrektor ds. produkcji

Dane kontaktowe

Oddział  Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży  
Siedziba: ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

Telefony:
Biuro: 86 218 55 55, 86 218-29-12
Fax: 86 218-03-61
e-mail: info@unibep.pl
Baza sprzętowo-transportowa: 86 218-32-90
Wytwórnia Mas Bitumicznych Repki, 07-405 Troszyn: 29 767 61 86


Nowa Wytwórnia Masy Bitumicznej w Lewkach koło Bielska Podlaskiego - galeria